KUTOMO - media design toteutti Kelloseppäkoulun 70-vuotisjuhlajulkaisun.

Ensimmäiset mekaaniset kellot rakennettiin Euroopassa keskiajalla. Ne alkoivat yleistyä 1200-luvulla. Koulutettu kelloseppäkunta alkoi muodostua Suomeen 1700-luvulla. Monet tämän päivän ja tulevaisuuden innovaatiot tarvitsevat sitä tieto- ja taitoperinnettä, joka on syntynyt kellojen rakentamisen ja korjaamisen pitkässä historiassa. Sivun kuvat juhlajulkaisusta.


© monimediatoimisto KUTOMO | yhteystiedot >